dimecres, 25 de gener de 2012

CARACTERÍSTIQUES DE L'ART ROMA


Eclecticisme i originalitat :Van ser diverses les escoles filosòfiques que van adoptar posicions eclèctiques. En la Acadèmia platònica, a partir de Filó de Larisa (segle I a.C.), es va abandonar l'escepticisme de Carnèades i es va adoptar el criteri eclèctic segons el qual, encara que no hi pot haver coneixement absolut, es pot accedir a un grau de certesa suficient per formular una ètica.
Universalitat i uniformitat : Es la gran extensió de l'Imperi Romà q va posar interes en els poders públics i en les persones particulars . Per un altra banda l'art romà va crear tècniques i models artístics que van ser imitats arreu de l'imperí.
Pragmatisme : Els romans van ser bons arquitectes i no pas artistes podrien resoldre problemas urbanístics i constructius sense dificultat.
Subordinació al poder polític : En l'època imperial l'art va representar el poder polític.
Anonitat : L'art roma va ser produït per artesans desconeguts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada