dilluns, 12 de desembre de 2011

Aristòtil

Va ser un Filòsof Grec se'l considera un  dels grans pensadors de la humanitat el seu pensament era lògic naturalista i ètic va dominar el coneixement de la filosofia i biologia, les matemàtiques fins la psicologia va estudiar: anatomia, astronomia, economia, embriologia, geografia, geologia,  meteorologia, física, i zoologia.

Pensament i Obra:
el cosmos és finit,ordenat,esfèric,ple, geocèntric. dividit en dues regions: el cel formada per dues esferes concèntriques, d'èter, matèria, incorruptible i amb moviment circular. i la terra quieta al mig de l'univers formada per terra, aigua, aire i foc en moviment lineal i la matèria és corruptible 
L'ètica: L'home busca la felicitat.
la Metafísica: és la ciència de l'ésser és a dir considera la realitat i les coses en allò que totes tenen en comú
categories: substància, quantitat, qualitat, relació, lloc, temps, posició, possessió, acció i passió1 comentari: